writemypapers service
logo

Bildir

Reklam veya telif hakkı gibi konularda “iletisim@korezi.com” adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Diğer tüm konular için lütfen aşağıda ki formu kullanınız.

korezi.com online olarak 5651 sayılı yasanın 5. maddesinde tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, yer sağlayıcı web sitesi yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Telif hakkına konu olan eser veya eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri, “iletisim@korezi.com” mail adresini kullanarak delilleriyle birlikte bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler hukuksal olarak incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde, ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

İlgili Yasa:

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü de­ğil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

English translation:

All the videos that are involved in our website are added from general video websites like oload.tvm, mail.ru, etc. For productions whose copyright belongs to you, as long as you make a notice to “iletisim@korezi.com” email address, relevant production will be removed in 3 workday from our website.

 

Adınız (gerekli)
Epostanız (gerekli)
Konu
İletiniz